SOCOM

USSOCOM Aliance CZ

Založena roku 2004 na základě dohody jednotek o spolupráci v oblasti military airsoftu.
Tato spolupráce se naplno rozběhla k 1.1. 2005.

Zakládající jednotky:

HQ USASOC, C Sdn. 1st SFOD-Delta, MAC Trutnov
ODA- 5th SFG Brno
SEAL Team 2 Praha
2nd Bn. 75th Ranger Rgt. - sloučila se s ODA-013 1/10th SFG(A)
23rd STSQ Brno - již zanikla

1.8.2014 byly přijaty 2 nové jednotky.
V současné době má aliance 10 jednotek.

Rozmístění jednotek USSOCOM Aliance CZ

SOCOM