Pravidla, platné od 8.května 2008

1.Hierarchie

Absolutní dodržování hodností. Závažné nedodržení rozkazu znamená konec činnosti u ODA965.

2.Nábor

Každý zájemce musí napsat informační email o sobě, velení ODA965, a většina členů se musí vyjádřit kladně pro zařazení nového člena do zkušební doby.
Zkušební doba trvá 3 měsíce (velení může zkušební dobu prodloužit, v závislosti na počtu tréninků, které rekrut absolvoval v danném období) Ve zkušební době získává rekrut hodnost E1-PV1 Private.
Po zkončení zkušební doby bude E1-PV1 zařazen do druhého teamu s hodností E2-PV2, nebo definitivně vyloučen.

3.Docházka

Oznámení o akci/tréninku se členové musejí dozvědět z členské sekce na 96thsof.tymy.cz Událost musí být zadaná min. 3 dny před akcí/tréninkem, pokud toto pravidlo nesplní, nebude hodnocena jako událost.
Členové, kteří nemají možnost přístupu na internet budou o události informovaní dalšími způsoby od předem vybraných členů, kteří budou nést zodpovědnost za informování jim přidělených členů.
Každý člen musí informovat velení o docházce kladné i záporné, formou doplnění docházky na týmech cz, nebo formou sms veliteli na XXXXXX, pro oba případy min. 24 hodin před událostí !!!
Po akci-tréninku doplní skutečnou docházku na týmech 96012.

4.Kouření

Absolutní zákaz na akci. (mimo jasné odpočinkové časy, kdy nemůže nepřítel zautočit) Na tréninku pouze v odpočinkovém čase. Akce i trénink začínají v čase podle opordu, nebo podle čase na tymech u udalosti. Opakované porušení bude mít za následek konec činnosti u ODA965.

5.Povinosti pro první i druhý team

Každý člen bude mít záložní baterii do zbraně, dostatek munice, určitý počet sádráků (ty určuje 96007), jednu dýmovnici, jednu zásahovou výbušku (lze použít i rusog). Za kontrolu povinného vybavení ručí 96007. Opakované porušení, na které bude muset 96007 upozornit, bude mít za následek konec činnosti u ODA965.

6.Auta

Slouží jen jako doprvaní prostředek na akci, z akce. Všechno potřebné na akci si každý nese u sebe, nebude dovoleno se k autu vracet a dozásobovat se. Pokud charakter akce-treninku nebude jasně vyžadovat použití aut, automaticky všichni počítají s tím, že akce bude trvat podle opordu, a podle toho se zařídí.

7.Trénink

Speciální podmínky pro trénink budou zadány u popisu události na 96thsof.tymy.cz.

8.Teamový majetek

Společně zakoupený majetek teamu bude evidován u 96001. Po ukončení činnosti člena, zaniká nárok na náhradu příspěvku za společný majetek. Pokud má u sebe člen, který byl vyřazen, teamový majetek, předá ho dalšímu aktivnímu členovi. Každoroční webový příspěvek musí zaplatit každý člen teamu, i ten který na internet nechodí, web slouží k celkové prezentaci teamu na veřejnosti a efektivnímu informování jednotky.

9.Teamový email

Každý člen má nárok na e-mail schránku ve tvaru něco@96thsof.com, i po vyloučení z jednotky zůstává bývalému členovi nárok na využíváni emailové schránky.

10.Vyloučení z ODA965

Hrozí za porušení pravidel 1,2,3,4,5,6,7,8, za mizivou docházku (která není řádně omluvené), , šíření vnitřních záležitostí teamu mezi lidi nepatřící do ODA965, kažení dobrého jména jednotky a jinému těžkému porušení kázně.