Resources

Speciální síly

Special Forces armády spojených států (US Army) jsou strategická, multifunkční síla schopná rychlé reakce na různé nečekané situace ve světě. Takzvané „Zelené barety“ jsou vysoce zkušení vojáci trénovaní v nekonvenční válce, výcviku zahraničních armád (FID), přímé akci, ...Chceš vědět víc?

19th Special Forces Group (Airborne)

19. Skupina speciálních sil je mnohostraná jednotka s hlavní zodpovědností za Jihovýchodní Asii. Hlavním úkolem obou jednotek speciálních sil národní gardy je plánovat a podporovat speciální operace kdekoli na světě....Chceš vědět víc?

Struktura a složení ODA (A-teamu)

Skupiny speciálních jednotek (Special forces group [SFG]) je většinou složena ze šesti operačních útvarů Alpha (Operational Detachments Alpha, [ODA]), donedávna se místo ODA používalo označení „A-team“....Chceš vědět víc?

Zkratky pro operace používané (nejen) u SF

DA – Direct Action: Jsou krátké a rychlé akce prováděné jako speciální operace v nepřátelské nebo politicky nestálé zemi. Jsou přímo zaměřené na obsazení, zajmutí nebo zničení určených osob... Chceš vědět víc?

Foto - Současnost

Foto - Historie