Special Forces

Speciální síly

Special Forces armády spojených států (US Army) jsou strategická, multifunkční síla schopná rychlé reakce na různé nečekané situace ve světě. Takzvané „Zelené barety“ jsou vysoce zkušení vojáci trénovaní v nekonvenční válce, výcviku zahraničních armád (FID), přímé akci, speciálním průzkumu, boji s terorismem, zpravodajských operacích a v zabraňování šíření zbraní. Operují v městech, jungli, poušti, horách, na moři i v akrtickém podnebí a občas jsou nucení přežít měsíce za nepřáteskými liniemi. Všechny jejich mise ale nejsou spojeny jen s bojem. Vojáci speciálních sil jsou diplomati a učitelé vzdělaní v cizích jazycích a často učí vojenské dovednosti lidi po celém světě. Zelené barety také pomáhají celosvětovým humanitární snahám.

První jednotka speciálních sil v US Army byla zformována 11. června 1952, kdy byla založena ve Fort Braggu 10th Special Forces Group. Velké rozšíření se jí dostalo během šedesátých let, když bylo založeno celkem 18 skupin u armády, reservistů, a národní gardy. Jako výsledek obnoveného důrazu na speciální operace v osmdesátých letech, byly speciální síly včleněny jako základní součást armadních sil 9.dubna 1987, generáním rozkazem č. 35 z 19. června 1987.

Zaměstnanci patřící do speciálních sil jsou všichni přičlenění k 1st Special Forces protože existuje pouze jeden pluk (regiment) speciálních sil.

článek přeložen z anglického originálu:
http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/sf.htm

 

 

<< Zpět